Najava: Konferencija "PREVENCIJA TORTURE NA BALKANU"

U Tirani, 23. i 24. juna održaće se Regionalna konferencija "Prevencija torture na Balkanu - Najbolje prakse i iskustva".

Konferenciju organizuje Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) Crne Gore, članica GA, Albanski rehabilitacioni centar za traume i torturu (ARCT), YIHR iz Srbije i Međunarodni Rehabilitacioni Savjet za žrtve torture (IRCT) iz Danske. Konferencija je dio projekta „Izgradnja društva bez torture i nekažnjivosti na Zapadnom Balkanu", koji j epodržan od strane Evropske unije.

Na konferenciji će učestvovati ministri pravde Crne Gore i Albanije, Zoran Pažin i Jli Manjani, kao i predstavnici kancelarije Zaštitnika ljudskih prava, državnih institucija i civilnog sektora.


 

Kontakt informacije partnera na projektu

YIHR MONTENEGRO ARCT YIHR SERBIA IRCT

mn

al

sr

dn