Prezantimi i raportit "Të drejtat e të burgosurve në sistemin e burgjeve të Malit të Zi dhe të institucioneve të tjera të mbyllura"

Me rastin e 26 qershorit, Ditës Ndërkombëtare të Mbështetjes të Viktimave të Torturës, Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut, një anëtare e Aleancës Qytetare, të premten me 1 korrik, ka prezantuar raportin "Të drejtat e të burgosurve në sistemin e burgjeve të Malit të Zi dhe të institucioneve të tjera të mbyllura."


Njoftim: Prezantimi i raportit "Të drejtat e të burgosurve në sistemin e burgjeve të Malit të Zi dhe të institucioneve të tjera të mbyllura"

Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Mbështetjes të Viktimave të Torturës, 26 qershor, Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut, një anëtare e Aleancës Qytetare, të premten me 1 korrik, do të prezantoi raportin "Të drejtat e të burgosurve në sistemin e burgjeve të Malit të Zi dhe të institucioneve të tjera të mbyllura."


U mbajt trajnimi për Avokatët e ardhshëm

Ju njoftojmë se sot më 16 dhjetor, Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut- Mali i Zi (YIHR), anëtare e Aleancës Qytetare, në bashkëpunim me Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit Donja Gorica, mbajti një trajnim për studentët e drejtësisë me temë "Dokumentacioni i torturës".

Nisma për të drejtat e njeriut(YIHR), MPB dhe PLSH nënshkruan Marrëveshtjen për Bashkëpunim

Përmirësimi i mbrojtjes kundër torturës, trajtimit çnjerëzor dhe degradues ose dënimit në Mal të Zi, kontributi për zbatimin e shpejtë dhe më efikas të rekomandimeve të organizmave ndërkombëtare të ekspertëve, si dhe përmirësimi i bashkëpunimit mes institucioneve shtetërore dhe shoqërisë civile për të rritur nivelin e respektimit të të drejtave të njeriut të personave që gjinden në institucionet e mbyllura- janë objektivat e marrëveshjes për bashkëpunim, të nënshkruar nga Ministria e Punëve të Brendshme- Drejtoria e Policisë, Prokuroria e Lartë e Shtetit dhe Nisma për të drejtat e njeriut- YIHR.


 

Kontaket e partnerëve në projekt

YIHR MONTENEGRO ARCT YIHR SERBIA IRCT

mn

al

sr

dn